Back to top
ร่วมแสดงความยินดีกับการไฟฟ้านครหลวง

L&E นำโดย

- คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล (กรรมการผู้จัดการ)

- คุณอุทิศ จันเจนจบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

- คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด)

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับการไฟฟ้านครหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 60 ปี โดยมีคณะรองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้รับมอบ นำโดยคุณธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข คุณสารนิต อังสุสิงห์ คุณรุจ เหราบัตย์

ในการนี้ได้ร่วมสมทบทุน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกด้วย

Recent News