Back to top
LIC ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Date: 14/03/18
News
& Event

 

L&E Lighting Innovation Centre หรือ LIC ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากอธิบดีกรมสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในชื่อ "ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง"

หลังจาก ยื่น Proposal งานวิจัย ให้กับทาง สวทช. พิจารณาว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกรมสรรพากร ให้การรับรองว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ทำให้ต่อไปหากบริษัทใดสนใจหรือต้องการให้ LIC ทำงานวิจัยทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น 300% ทำให้บริษัทที่มาจ้าง LIC นี้ทำวิจัยนี้จะเสียภาษีจากรายได้น้อยลง

 

L&E ร่วมสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
Date: 24/02/18
News
& Event

 

L&E ร่วมสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ SAAN (สาน) ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร The Knowledge Exchange Centre (KX)

SAAN (สาน) เป็นเวทีระหว่างประเทศสำหรับนักวิชาการและผู้ประกอบวิชาชีพที่มีส่วนร่วมในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนร่วมโลกของพวกเขา หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะสำรวจวิธีการที่ความร่วมมือด้านนวัตกรรมภายในและภายนอกกลุ่มความคิดสร้างสรรค์อาจตอบสนองต่อความท้าทายของเวลาของเรา และถามว่าสถาปัตยกรรมการออกแบบและศิลปะอาจช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ทำงานเล่นและเรียนรู้ได้อย่างไร

 

L&E มั่นใจ Q4 กลับมาสวย 
Date: 10/11/17
News
& Event

 

L&E มั่นใจ Q4 กลับมาสวย 
งานโครงการทยอยรับรู้รายได้

ตุนงานในมือแล้วมูลค่า 1,200 ลบ. รับรู้ปีนี้กว่า 50%

L&E ให้ความเชื่อมั่นผลประกอบการไตรมาส 4/60 คืนฟอร์มกลับมาพีค รายได้- กำไร เติบโตจากไตรมาส 3 ที่ผ่านมา หลังงานโครงการเลื่อนการรับรู้รายได้มาเป็นช่วง Q4 ปีนี้ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจมีทิศทางดีขึ้น หนุนภาครัฐและเอกชนลงทุนเพิ่มมากขึ้น "ปกรณ์ บริมาสพร" ประธานกรรมการบริหาร เผยล่าสุดตุนงานในมือ (Backlog) มูลค่าราว 1,200 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ปีนี้เกินกว่า 50% ชี้สถานการณ์ธุรกิจยังคงเดินหน้าเติบโตจากงานโครงการ ยอมรับผลงานไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ต่ำกว่าคาด แต่บริษัทฯ พยายามรักษาอัตรากำไรขั้นต้นปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 32% จากปีก่อนอยู่ที่ 29%

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยถึงแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/2560 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีงานโครงการเลื่อนการรับรู้รายได้มาเป็นช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจมีทิศทางดีขึ้น ทำให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ราว 1,200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ปีนี้กว่า 50%

สำหรับผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 675 บาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 9% เนื่องจากงานโครงการได้ปรับตัวลดลง 12% งานโครงการลดลงเหลือ 462 ล้านบาท สาเหตุหลักมีงานโครงการมูลค่าประมาณ 80 ล้านบาท ต้องเลื่อนการรับรู้รายได้ออกไปเป็นไตรมาส 4/2560 เนื่องจากลูกค้าเพิ่งเซ็นรับมอบงานต้นไตรมาส 4 รวมทั้งมีหลายโครงการมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ต้องเลื่อนการส่งมอบงานไปเป็นไตรมาสที่ 4 หรือต้นปี 2561 ส่วนงานค้าส่ง ค้าปลีกลดลง 3% เหลือ 175 ล้านบาท เป็นผลจากราคาสินค้า LED ได้ปรับตัวลดลงเพราะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น และกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลง สำหรับงานส่งออกเพิ่มขึ้น 7% เป็น 38 ล้านบาท เป็นผลจากการเลื่อนส่งมอบงานมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ในประเทศเวียดนามไปรับรู้รายได้ในไตรมาสถัดไป

ส่วนกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2560 อยู่ที่ 25.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.2 ล้านบาท หรือลดลง 4% เป็นผลจากกำไรเบื้องต้นรวมรายได้อื่นลดลง 6.2 ล้านบาท หรือลดลง 3% ซึ่งสาเหตุใหญ่เป็นผลจากยอดขายที่ลดลงแต่อัตรากำไรเบื้องต้นได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายลดลง 5.8 ล้านบาท หรือลดลง 3% ซึ่งสาเหตุใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายอื่นส่วนใหญ่ได้ปรับตัวลดลง รวมทั้งเงินกู้ยืมธนาคารที่ลดลงเพราะลูกหนี้การค้าได้ปรับตัวลดลง แต่มีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาทเพราะในไตรมาสนี้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนมียอดขายจำนวนหนึ่งที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ต้องยอมรับว่าผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีมูลค่างานประมาณ 80 ล้านบาท ที่เลื่อนมารับรู้รายได้ในไตรมาส 4/60 เนื่องจากลูกค้าเพิ่งมีการเซ็นรับมอบงานในช่วงต้นไตรมาส 4 อีกทั้งมีงานโครงการหลายโครงการมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ที่เลื่อนการส่งมอบจากไตรมาส 3 ไปเป็นไตรมาส 4/60 หรือต้นปี 2561 รวมทั้งราคาสินค้า LED ปรับตัวลดลง 20-30% ส่งผลให้มูลค่างานโครงการทั่วไปปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 31% ในปี 2559 เพิ่มเป็น 32.9% ในปี 2560 เป็นผลจากต้นทุนการผลิตปรับตัวลดลงและสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น” นายปกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้ทั้งปีจะอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยปัจจัยหลักประกอบด้วย งานโครงการมีการแข่งขันเข้มข้นสินค้าทางเลือกราคาต่อหน่วยต่ำลง ส่งผลให้มูลค่างานโครงการลดลงด้วย รายได้ค้าส่ง ค้าปลีก ลดลงจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่ชะลอตัวผนวกกับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้แม้ว่าการเติบโตของรายได้ลดลงแต่คาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 โดยบริษัทฯ พยายามรักษาอัตรากำไรขั้นต้นปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 32% จากปีก่อนอยู่ที่ 29% แม้งานโครงการมูลค่าต่อโครงการลดลงแต่อัตรากำไรขั้นต้นกลับสูงขึ้น ส่วนสถานการณ์งานโครงการยังเติบโตทั้งห้างสรรพสินค้า ที่อยู่อาศัย รวมทั้งการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่างทดแทนของเดิม

 

L&E ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"
Date: 27/07/17
News
& Event

 

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2560 พ.ต.ท.ยงยุทธ ดวงวงศ์ รอง. ผกก.ป. , พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ทองดอนพุ่ม สวป, / เวร7-0 , 2-0 , จราจร, และชุดชุมชนสัมพันธ์ สภ.ลาดหลุมแก้ว. ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานท้องถิ่น ,เครือข่ายภาคประชาชน,บริษัทในเครือ L&E (สภ.ลาดหลุมแก้ว , บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด มหาชน (L&E) อบต.หน้าไม้ , หมวดการทางไทรน้อย , รพ.สสต.หน้าไม้, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ 3 ,กำนัน ตำบลหน้าไม้ ) รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ร่วมกันพัฒนา,ทำความสะอาด,ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน ,ทล.340 และซอยโรงเรียนลากค้อน เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสถานประกอบการ ชุมชนหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเพื่อเป็นการลดจุดเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมในชุมชนด้วย..

 

L&E จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงให้กับพนักงาน
Date: 24/07/17
News
& Event

 

L&E โดยแผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงให้กับพนักงาน L&E,LES และ LEM ณ โรงงาน L&E นพวงศ์ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่บนที่สูง และ เพิ่มทักษะในการวางแผนงานและป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

โดยหัวข้อในการอบรมมีดังนี้
- กฎกระทรวง กำหนดมาตราฐานภัยในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานที่สูง

- แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

- อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง

- การตรวจสอบ และบำรุงรักษา อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานบนที่สูง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมบูธของ L&E ในงาน “LED Expo 2017”
Date: 12/05/17
News
& Event

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (ที่ 2 จากขวา) ปลัดกระทรวงการคลัง และ คุณกรดิษฐ์ ภัคโชตานนท์ (ซ้าย) ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ในงาน “LED Expo 2017” โดยมีคุณอนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยบริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมการประหยัดพลังงานของหลอด LED แบบ Premium LED พร้อมโคมไฟสนามที่มีคุณสมบัติพิเศษให้ความสว่างเท่าเดิมแต่ใช้พลังงานเพียงครึ่งเดียว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก