Back to top
TEMCA Forum&Exhibition 2018 Pattaya

L&E นำโดย
- คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล (กรรมการผู้จัดการ)
- คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด)
- คุณศิริวัฒน์ หวังสุข

ได้ร่วมออกบูธในงาน
TEMCA Forum&Exhibition 2018 Pattaya
ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา และภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย เจษฎษนภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และเหล่าคณะจากสมาคมช่างเหมาฯสิงคโปร์ SECA เดินเยี่ยมชมบูธของเราอีกด้วยครับ

Recent News
CAREER
Date: 01/12/18
News
& Event
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, การตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Lighting Designer (ประจำโชว์รูมสาขาราชพฤกษ์ และโชว์รูมรัชดา)จำนวน 2 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายในหรือ มัณฑนศิลป์
 • สามารถใช้ โปรแกรม Auto CAD, Sketch up, Photoshop, Illustrator, DIALux หรือ 3D MAX
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Lighting Designer มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Product Engineer (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายเท่านั้น)
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Product Designer (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator,  AutoCAD, โปรแกรมออกแบบ 3D หรือโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการออกแบบ
 • หากสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Marketing Executive (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน การตลาด ,การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือ Online Marketing
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Export Sales Executive (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการขายต่างประเทศ, หรืองานขายโปรเจค
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Sales Engineer รับหลายอัตรา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้านงานขายโครงการ
 • มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Marketing Coordinator (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 3 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Technician Support ช่างไฟ (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 2 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เพศชายเท่านั้น พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่กลัวความสูง และมีใบรับรองฯช่างไฟอาคาร ระดับ 1 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM