Back to top
L&E จัดโครงการแสงสว่างปี 2

คุณวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นำทีมพนักงานบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม “แสงสว่างเพื่อชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถวายหลอดไฟ LED ให้กับวัดและโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนรวม 6,425 หลอด มูลค่ารวม 1,237,455 บาท โดยบริจาคให้กับวัด 22 แห่ง จำนวน 4,320 หลอด และโรงเรียน 44 แห่ง จำนวน 2,105 หลอด เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานที่ยาวนานของหลอด LED ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ จึงช่วยลดขยะอันตรายที่เกิดจากหลอดไฟ ให้กับทางวัดและโรงเรียนอีกด้วย

Recent News
CAREER
Date: 09/10/18
News
& Event
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิกส์, หรือสาขาการตลาด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3-5 ปีขึ้นไป
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Lighting Designer (ประจำสนง. ใหญ่ และโชว์รูมรัชดา)จำนวน 2 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายในหรือ มัณฑนศิลป์
 • สามารถใช้ โปรแกรม Auto CAD, Sketch up, Photoshop, Illustrator, Dialux หรือ โปรแกรมออกแบบ 3D MAX
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Lighting Designer มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Product Engineer (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายเท่านั้น)
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Product Designer (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator,  AutoCAD, โปรแกรมออกแบบ 3D หรือโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการออกแบบ
 • หากสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Internal Audit (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2-5 ปีขึ้นไป
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Marketing Executive (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน การตลาด ,การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือ Online Marketing
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Export Sales Executive (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการขายต่างประเทศ, หรืองานขายโปรเจค
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Sales Engineer / Sales Executive / Sales ต่างจังหวัด / Sales ประจำโชว์รูมรับหลายอัตรา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะSales Engineer)
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้านงานขาย (ขายโครงการ, ขายร้านค้าต่างจังหวัด ฯลฯ)
 • มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
  
 
Marketing Coordinator (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 3 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Technician Support ช่างไฟ (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 2 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เพศชายเท่านั้น พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่กลัวความสูง และมีใบรับรองฯช่างไฟอาคาร ระดับ 1 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM