Back to top
รับมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

L&E นำโดย คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน (กรรมการบริหาร) คุณอรลักษณ์ บริมาสพร (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง) เข้าร่วมการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมฯ และ รับมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ครับ

Recent News