Back to top
CAREER
Date: 01/12/18
News
& Event
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, การตลาด หรือบริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Lighting Designer (ประจำโชว์รูมสาขาราชพฤกษ์ และโชว์รูมรัชดา)จำนวน 2 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายในหรือ มัณฑนศิลป์
 • สามารถใช้ โปรแกรม Auto CAD, Sketch up, Photoshop, Illustrator, DIALux หรือ 3D MAX
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Lighting Designer มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Product Engineer (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายเท่านั้น)
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Product Designer (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator,  AutoCAD, โปรแกรมออกแบบ 3D หรือโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการออกแบบ
 • หากสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Marketing Executive (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน การตลาด ,การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือ Online Marketing
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Export Sales Executive (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 1 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการขายต่างประเทศ, หรืองานขายโปรเจค
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Sales Engineer รับหลายอัตรา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้านงานขายโครงการ
 • มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Marketing Coordinator (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 3 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ MS Office ได้คล่อง
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
Technician Support ช่างไฟ (ประจำสนง. ใหญ่)จำนวน 2 อัตรา
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เพศชายเท่านั้น พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร
 • การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่กลัวความสูง และมีใบรับรองฯช่างไฟอาคาร ระดับ 1 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
 • REQUIRE QUALIFICATION & APPLY FORM
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตโคมไฟ LED
Date: 21/08/18
News
& Event

L&E นำโดย 
- คุณปกรณ์ บริมาสพร (ประธานกรรมการบริหาร) 
- คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน (กรรมการบริหาร) 
- คุณพงศกร อู่วุฒิพงษ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED) 
- คุณอรลักษณ์ บริมาสพร (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง) 
.
ได้ให้การต้อนรับ 
- นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ( รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ) 
- นายชัยพร มานะกิจจงกล ( นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) 
- นายสมบูรณ์ หอตระกูล ( ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ) 
- นายสมชาย จักร์กรีนทร์ ( รองผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ) 
.
ในโอกาสมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโคมไฟ LED และร่วมกันหารือเพื่อพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ณ โรงงาน L&E นพวงษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างครบวงจรและได้รับกสรรับรองมาตราฐาน ISO9001 และ ISO14001 L&E ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย การนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และ ระบบ Automation เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกำลังผลิต ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ในต้นทึนที่ต่ำลง รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากกระบวนด้านการผลิต แล้วบริษัทยังมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฎิบัติการทดสอบ ทีได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO/IEC 17025 มีผลงานวิจัยที่ได้ร่วมพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขออนุโมทนาบุญ
Date: 21/08/18
News
& Event

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขออนุโมทนาบุญ 
LIGHTING & EQUIPMENT Public Company Limited.(L&E) ที่ได้บริจาคหลอดไฟฟ้าชนิด LED ให้กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 1,000 หลอด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เพื่อใช้ในศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์ 3) และศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ 4) 

ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมา จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป 

CR.https://www.facebook.com/ybatpage
 

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
Date: 06/07/18
News
& Event

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมิณผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และเข้าร่วมโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1 เพื่อขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ต่อไป